Tyršův dům, Újezd 40, Praha 1 - Malá Strana

Tyršův dům, sídlo České obce sokolské, se nachází v jedné z nejstarších
a nejpůsobivějších částí Prahy.

Jedná se o komplex několika budov různého charakteru,
jež Česká obec sokolská postupně získávala pro svou činnost.

Genius loci rozlehlého sokolského areálu mezi Petřínem a Kampou je velmi silný, ale k tomu, aby byl zřetelný, je zapotřebí něco učinit s jeho urbanismem, architekturou i logistikou neuspořádaného komplikovaného prostoru. Místo je již sto let zasvěceno pohybovým aktivitám, v areálu je možné využívat čtyři tělocvičny a jedinečný vnitřní bazén, nejstarší svého druhu v Praze. Dílčí úpravy nepomáhají … proto přichází architektonická studie na restart celého areálu, s cílem
vytvořit z Tyršova domu nový funkční hardware, s jehož pomocí bude možné postavit starou myšlenku Sokola na současnou bázi tak, aby tam všichni toužili přijít. Sokol totiž nabízí všem občanům dostupný sport a tělocvik založený na vrcholně společenských
principech v duchu tradice, ale nově!

Investor:
Česká obec sokolská

Projektant:
AP ATELIER
Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. arch. Jiří Vlach
Ing. arch. Markéta Jurečková
Ing. arch. Eva Vopátková

Realizace: 2027 – 2030

Navržené využití:
40% sportovně-rekreační funkce
35% administrativní funkce
25% kulturně-společenská funkce

0
Would love your thoughts, please comment.x