Hotel Hybernská, Praha 1-Nové Město

Projekt dotváří neurbanizovaný prostor v místě frekventované křižovatky „U Bulhara“. Pozemek je obklíčen vyvýšenými objekty pražské magistrály (Wilsonova ulice), ulicí Hybernskou a na severu kolejištěm Masarykova nádraží.

Návrh je založen na principu městského bloku, který z jižní strany podél Hybernské dotváří rozšířený uliční profil s novým stromořadím, z východní strany paralelně s protilehlým průčelím železničního muzea NTM navazuje stavební čára na nárožní objekt hotelu King David v ulici U Bulhara.

Na západní straně respektuje zástavba bloku uliční profil u křižovatky s Opletalovou ulicí a umožňuje tak přímé napojení na ulici Na Florenci pomocí plánovaného pěšího propojení přes kolejiště Masarykova nádraží. Na severu blok ustupuje od kolejiště Masarykova nádraží a definuje tak novou komunikaci směrem k NTM. Důležitá vizuální osa od Prašné brány je v místě křižovatky Hybernská/Opletalova zakončena subtilním nárožím, (precedentní příklad: budova „žehličky“ na křižovatce Broadwaye a 5. Avenue v New Yorku) které urbanisticky akcentuje rozdělení dvou pohledových dominant – Žižkovské panorama s televizní věží a památník na Vítkově.

Investor:
CBD Hybernská s.r.o.

Projektant:
Schindler Seko architekti spol. s r.o.
Ing. arch. Jan Schindler
Ing. arch. Ludvík Seko
EBM – Expert Building
Management spol. s r.o.

Realizace: 2022 – 2024

0
Would love your thoughts, please comment.x