Vážení sousedé a přátelé naší městské části!

Praha 1 patří k nejkrásnějším místům na světě. Za její nádheru vděčíme svým velkorysým a podnikavým předkům, kteří chtěli potěšit sebe a své blízké, ale zjevně mysleli i na vzdálenou budoucnost a generace.

Půvab naší městské části je ale zásluhou i současných generací, lidí podnikavých a starostlivých, kteří po desetiletích komunistického úpadku odstranili do té doby věčná lešení a podpěry bortících se fasád a probudili šedé ulice. Pečují o svěřený či získaný majetek a snaží se také oživit lokality, které dosud čekají na svou novou a lepší tvář.

Městská část Praha 1 má v tomto směru více úloh: finančně podporuje majitele domů, kteří chtějí opravami svého majetku přispět ke krásnějšímu okolí nás všech, spolu s dalšími institucemi hlídá, aby veškeré opravy a stavební práce probíhaly v souladu s charakterem historického dědictví, ale také se sama stará o svěřený majetek a do jeho rekonstrukcí a údržby investuje nemalé prostředky.

Podívejte se, jak se nám všem společně daří pečovat o krásu této lokality. Pokud se chcete seznámit s projekty na celém území naší městské části, srdečně vás vítáme na výstavě realizovaných projektů v Galerii 1 a zveme vás na výstavu po centru Prahy, kde uvidíte další projekty v přípravě a realizaci.

vaše vedení MČ Praha 1