Masarykovo nádraží, Praha 1 - Nové Město

Rozsáhlá rekonstrukce kolejiště Masarykova nádraží zahrne vybudování nového vestibulu, rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, zvýšení provozní rychlosti a vybudování kolejí pro provozní ošetření souprav v lokalitě Hrabovka.

V budoucnu se plánuje dovést na Masarykovo nádraží železniční spojení z Letiště Václava Havla, čímž význam dopravního uzlu významně vzroste. Nejviditelnější změnou bude vybudování nového vestibulu, jehož zastřešení propojí ulice Na Florenci, Hybernská a Opletalova. Ze střechy bude přístup na jednotlivá nástupiště. Stavba bude propojena s novým kancelářským a obchodním komplexem, který v okolí nádraží staví skupina Penta.

Platforma nad kolejištěm nádraží nabídne veřejný prostor včetně parkové úpravy, který bude kombinovat rušné pěší koridory s klidovými plochami rekreačního a společenského využití. Pěší koridory budou navrženy s ohledem na komfort cestujících s různými schopnostmi mobility. Na platformě vzniknou i klidová místa s dostatkem prostoru k sezení a vychutnání pražského panoramatu. Z platformy bude zejména jedinečný výhled na vrch Vítkov. Odstínění ruchu ulic okolní zástavbou a dostatečná vzdálenost od magistrály by měly místu poskytnout nízkou intenzitu hluku. Vegetace parku bude vytvořena kombinací květinového porostu, travních ploch a nízkých dřevin.

Investor:
Správa železnic, s.o.

Projektant:
SUDOP Praha a.s.
Jakub Cigler architekti a.s.
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler


Realizace: 2023 – 2025

0
Would love your thoughts, please comment.x