Park Cihelná, Praha 1 – Malá Strana

Plocha dříve sloužila spíše k průchodu než k plnohodnotnému rekreačnímu využití, navíc s výskytem zpustlých částí podél Mánesova mostu.

Zásadní proměnou park projde po zbudování úseku páteřní cyklostezky procházející pod mostem směrem od Strakovy akademie a pokračující do ulice U Lužického semináře. To současně dává příležitost vtisknout prostoru jasnou organizaci a povahu.

Stopa cyklostezky je spolu s vycházkovou trasou vedena po hraně vltavské náplavky, je lemovaná vzrostlou zelení a mobiliářem, její šířka poskytuje dostatečnou míru bezpečnosti souběžného provozu pěších i cyklistů. Díky této úpravě se daří zbytek parku vyčistit, scelit, doplnit vzrostlou zeleň i plochy pobytových trávníků. Vnitřní kostra tvořená úzkými cestami pro pěší pak podtrhuje rekreační charakter parku. Pro lepší přístup se kromě stávajících vstupů doplňuje i schodiště od paty mostu, naopak technickou zábranou se vylučuje průjezd parku pro cyklisty směrem od Klárova. Místo už nebude křižovatkou cest, ale plnohodnotným městským parkem v atraktivní lokalitě.

Investor:
Městská část Praha 1

Projektant:
TaK Architects s.r.o.
Ing. arch. Marek Tichý
Ing. arch. Magdalena Kurfürstová
Ing. arch. Šárka Kadeřábková

Realizace: 2022

0
Would love your thoughts, please comment.x