Florenc 21 - vítězný soutěžní návrh

Citlivá zástavba transformačního území na již nepoužívaných (původně železničních) pozemcích, reagující na potřeby města, dopravního uzlu a respektující historický kontext města.

Florenc nebude ostrov. Návrh propojuje a zaceluje městskou strukturu a zároveň rozvíjí svůj vlastní jedinečný charakter. Integruje různorodé městské čtvrti a rozvíjí ve svém rámci nový genius loci. Nová struktura posiluje a respektuje okolní kontext.

Florenc zůstane komunikačním uzlem. Dopravní uzel je rozvíjen zároveň jako uzel společenské a kulturní výměny. Dynamické a dobře fungující městské centrum a brána do Prahy. 24hodinové místo v těsné blízkosti historického centra.

Florenc se stane jedinečným místem. Město rozvíjené v lidském měřítku zahrnující spletité příběhy a interpretace. Kontinuální a proměňující se město plné vzrušení a překvapení s nádherně rozmanitými a živými veřejnými prostory.

Florenc bude (musí být) zelená. Odolná a kompaktní městská čtvrť proaktivně reagující na změnu klimatu. Aktivní modrozelená infrastruktura plně integrovaná do organismu města. Urbánní struktura vybízející k chůzi a cyklistice. Nová lokalita rozvíjející celoměstskou sít zelených propojení.

Florenc bude místo ke kvalitnímu životu. Revitalizované místo, kde muže každý pracovat, žít a užívat si hodnot inkluzivní, udržitelné a zdravé lokality. Výjimečná centrální poloha se vším, co město může nabídnout.

Investor:
Masaryk Station Development, a.s.

Projektant:
UNIT architekti
Ing. arch. Filip Tittl
A69 – architekti
doc. Ing. arch Boris Redčenkov
Marko and Placemakers
Igor Marko MA Arch ARB
European Transportation Consultancy
Ecoten
Terra Florida

Realizace: 2025 – 2028

Navržená funkce:
50% administrativní funkce
40% bytová funkce
10% komerční funkce

0
Would love your thoughts, please comment.x