Meteorologický sloupek, Havlíčkova ulice

Realizovaný projekt

Jedná se o industriální památku z roku 1914, které se v Praze dochovaly zřejmě jenom dvě. Původní sloupek byl zhotoven z kamenných desek a byl vybaven zařízením, které ukazovalo základní parametry počasí (teplotu, vlhkost vzduchu a tlak) a současně přesný čas. Sloupek se nacházel ve špatném stavu a bylo jej potřeba zrekonstruovat a znovu vybavit měřicími přístroji. Umělý kámen sloupku byl odborně zrestaurován, kovové části byly obnoveny a doplněny. Kromě původního meteorologického měření se nyní uvnitř sloupku nachází i technické zázemí pro řízení křižovatky, které bylo zmenšeno a zmodernizováno. Do obnovené podoby sloupku byla ještě oproti původní podobě přidána řídicí jednotka rozvaděče veřejného osvětlení, který na dálku spíná veřejné osvětlení v přilehlé Hybernské a Havlíčkově ulici.

Investor:
Czech National Trust
Penta Real Estate
Technologie hlavního města Prahy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s.
MČ Praha 1

Restaurátor:
O. Jirásek, Š. Šefr

Realizace: 2020 – 2021

0
Would love your thoughts, please comment.x