Lannův palác, Havlíčkova 1

Realizovaný projekt

Lannův palác je stavba v novogotickém stylu stojící na rohu ulic Hybernské a Havlíčkovy naproti budově Masarykova nádraží. Budova je chráněna jako kulturní památka České republiky. Duchovním otcem budovy byl český průmyslník a stavitel Vojtěch rytíř Lanna. Základní kámen paláce byl položen v roce 1857 a celá stavba dokončena v roce 1859.

Během rekonstrukce budovy v letech 2015 a 2016 byl při obnovení historických prvků kladen důraz na citlivé začlenění moderních architektonických řešení a doplňků tak, aby nadále vynikala krása interiéru i exteriéru celého paláce. Hlavním cílem bylo skloubit moderní materiály s původními historizujícími prvky paláce, a tak propojit minulost se současností.

Investor:
FINEP HOLDING

Projektant:
in house
Ákos Merva, senior projekt
manažer FINEP

Realizace: 2015 – 2016

0
Would love your thoughts, please comment.x