Park U holubičky, Praha 1 – Malá Strana

Malý parčík se nachází mezi ulicemi Valdštejnská, Klárov a Staré zámecké schody.
Stávající podoba byla založena v 60. letech 20. století, historicky zde byla zástavba.

Parčík U holubičky trpí značnou provozní zátěží způsobenou především procházejícími turisty, čímž je narušena jeho komorní atmosféra. Jedním z cílů studie je tedy tento fenomén opětovně podpořit.

Návrh je založen na úpravě obvodové parkové cesty, jejího vybavení, oddělení frekventované komunikace tvarovaným habrovým plotem a doplnění schodiště na osu objektu galerie Kunsthalle. Na schodech i ploše pod nimi se nabízí umístění několika výtvarných děl (venkovní expozice). V řešeném území jsou ponechány veškeré perspektivní stromy a vybrané keře, dosadby jsou řešeny individuálně včetně varianty nového stromořadí podél komunikace Klárov.

Investor:
Městská část Praha 1

Projektant:
Atelier zahradní a krajinářské
architektury Zdeněk Sendler
Ing. Zdeněk Sendler
Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
Ing. Barbora Kubická

Realizace: nestanoveno

0
Would love your thoughts, please comment.x