Hradební korzo – úsek Na Příkopě-Revoluční, Praha 1 – Nové a Staré Město

Hradební korzo, tvořené ulicemi vzniklými po demolici staroměstských hradeb,
je jedním z nejdůležitějších veřejných prostor ve městě.

Svým významem přesahuje hranice centra a tvoří jasně čitelný funkční a prostorový celek, ústící na obou koncích na nábřeží řeky Vltavy, hlavní prostorové osy pražské kotliny.

Hlavním motivem návrhu je kvalitativní změna v rámci řešených veřejných prostranství, což představuje estetické a funkční zásahy, které mají naplnit výše uvedené cíle. Důležitým návrhovým opatřením je zřízení oboustranného stromořadí v celé délce Hradebního korza. Klíčová je pro realizaci tohoto opatření koordinace s vedením inženýrských sítí v uličních profilech, přičemž výhodou je přítomnost kolektorů třetí kategorie, která umožňuje i umístění tramvajové trati.

Městská část Praha 1 má zájem na revitalizaci prostoru Hradebního korza, ovšem se zohledněním potřeb občanů žijících v dotčené lokalitě.

Investor:
Hlavní město Praha

Projektant:
IPR Praha
Ing. arch. Kristina Ullmannová a kol. Aoc architekti spol. s r.o.
MgA Ondřej Císler PhD
Ing. arch. Josef Choc
Ing. arch. Filip Rašek

Realizace: 2026-2029

0
Would love your thoughts, please comment.x