Klárov – uliční část, Praha 1 – Malá Strana

Klárov patří z hlediska dopravy k nejrušnějším místům v Praze.

Kromě výstupu ze stanice metra Malostranská, se zde kříží několik tramvajových tratí a hustý je i automobilový provoz, který si v křižovatkách nárokuje velké množství směrových vedení. Protože je Klárov i uzlovým bodem pro turistické trasy na Pražský hrad, kromě zvýšeného pohybu turistů, v lokalitě parkují i turistické autobusy.

Cílem studie bylo identifikovat problémy a příležitosti pro nové celkové dopravní řešení, posoudit kvalitu stávající zeleně a propojit Klárov s dalšími plochami rekreace – parkem Cihelná, Jelením příkopem nebo Letenskými sady. Celkové zklidnění lokality nabídne lepší kvalitu pochozích ploch, sníženou bariérovost území a optimálnější vedení pěších tras.

Investor:
Hlavní město Praha

Projektant:
A 69 – architekti spol. s r.o.
Doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Prokop Tomášek
Ing. arch. Jaroslav Wertig

Realizace: 2024-2026

0
Would love your thoughts, please comment.x