Palác Špork, Hybernská 5

Realizovaný projekt

Palác Špork je revitalizací souboru budov. Ten vznikl postupnými úpravami původní palácové stavby pro potřeby Anglo-Československé banky. Kancelářské dostavby navrhl K. Jarray (1923), následnou přestavbu J. Gočár (1925). Nově byly Jarrayovy budovy doplněny vestavbou a dvoupodlažní nástavbou, čímž došlo ke sjednocení dříve pavilonového členění souboru do organického celku rehabilitovaného „paláce Špork“. Gočárova část je ponechána v zachované podobě, nově je zpracován interiér kancelářských podlaží. Parter je oživen provozem nových restaurací, největší z nich – Červený jelen – zaujímá i prostory původní bankovní haly a zpřístupněného dvoupodlažního trezoru.

Investor:
SEBRE a.s.

Projektant:
FIALA+NEMEC, s.r.o.
I ng. arch. Stanislav Fiala

Realizace: 2013 – 2018

0
Would love your thoughts, please comment.x