Malostranské náměstí, Praha 1 - Malá Strana

Malostranské náměstí patří mezi nejvýznamnější prostranství Prahy, které se vyznačuje vysokou reprezentační a památkovou hodnotou.

Urbanisticky je rozděleno na horní a dolní část, které odděluje kostel sv. Mikuláše a špalíček domů. Prostor je obklopen významnými objekty s typickými loubími (např. paláce Šternberský, Smiřických, Malostranská beseda). Cílem úprav je omezení automobilové dopravy a rozšíření prostoru pro pěší.

Na nově předlážděném náměstí přibude nový mobiliář včetně kašny, a budou vybudovány nezbytné přípojky inženýrských sítí. Počítá se i s výsadbou několika stromů. V uplynulých letech se uskutečnil archeologický průzkum a opravou prošla zdejší tramvajová trať. Proběhla i diskuse k umístění kopie sochy maršála Radeckého.

Investor:
Hlavní město Praha

Projektant:
Ateliér Hájek
Ing. arch. Václav Hájek
Ing. arch. Martin Hájek
Ing. arch. Petr Horský

Realizace: 2022 – 2024

0
Would love your thoughts, please comment.x